Acele ve Karmaşık Konuşma

Çoğunlukla kekemelik ile karıştırılan bir durumdur acele ve karmaşık konuşma. Acele ve karmaşık konuşma aşağıdaki durumları içerir:

Aşırı konuşma hızı ile birlikte düzensiz cümle yapısı oluşur.

Söyleyiş problemleri oluşur,

Kekemeliğin problemi olan konuşamaya başlama güçlüğü görülür.

Acele ve karmaşık konuşanlar düzensiz ve hızlı söyleyiş biçimleri sebebi ile söylemek istedikleri şeyleri tam olarak ifade edemezler.

Kekemelerin aksine konuşmadaki bozukluklarını farkına varamazlar.

Acele ve karmaşık konuşan bireylerde zaman zaman kekemelik görülebilir. Sorun giderilmedikçe ilerleyen yaşlarda kekemelik düzeyinde artış görülür.

Artikülasyon Bozukluğunun Belirtileri

Belirti olarak ta değerlendirilebilecek  dört şekilde görülebilir:
Atlamalar: Atlama yanlışlarında sözcüklerin yalnız bir kısmı söylenir,
Örnek : hayvan -ayvan ,rehberlik -reberlik ,saat -sat ,araba -arba
Yerine Koyma:Sözcüğün başı ,ortası  veya sonundaki bir sesin yerine başka bir ses kullanılır.
Örnek : Arı -ayı ,kitap-kipat , davul-dayul
Eklemeler:.sözcüklerdeki fazla sesleri içerir.
Örnek : Aşağı-aşşağı ,atmış-altmış ,eşek -eşşek, pencere -penicere ,saat- sahat ,
Çarpıtmalar:Sesler tam doğrru olmamakla birlikte gerçeğine yakındır. Ses, konuşma dilinde olmayan  yeni bir ses olarak çıkarılır.
Örnek : karagöz -kaxgöz ,ekmek -emme

 

KONUŞMA BOZUKLUĞU PROBLEMİ NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR

Konuşma Bozukluğu problemi olan bireylerde,sağaltım birkaç aşamadan oluşur.Şayet kişinin dil ,dudak, damak, diş ve çenesinde herhangi bir yapısal bozukluk yok ise aşağıdaki sağaltım yöntemleri kullanılabilir..

Öncelikli olarak,

  • Artikülatör (konuşma organları) kaslarda tembelliğin giderilmesi;

Harflerin oluşumunda, her organın ayrı bir görevi vardır. Dil, dudak ve çene tembellikleri harflerin doğru çıkmamasına dolayısıyla da söylenen kelimeyi karşı tarafın anlamamasına neden olmaktadır.mutlaka bir uzmandan destek alınmalı dil, dudak, yanak, çene, ve nefes egzersizleri yapılmalı Örneğin:üfleme çalışmaları, dudakları büzme, dudakları açma kapama, dili içeri ,dışarı, yukarı, aşağı hareket ettirme,dil ucunu aktif titretme, dil ucunu ağız içinde tek tek dişlere dokundurma vs..gibi

  • Ağız içinde Harflerin doğru çıkarımının öğrenilmesi;

Ağız içi kaslardaki tembellik giderildikten sonra, sorun yaşanılan harflerin ağız içindeki oluşumu öğrenilmelidir.öğrenilen harfin kelimenin başında sonunda ortasında nasıl çıkarılacağı tam anlamıyla öğrenildikten sonra cümle içinde kullanımı ve  tekerlemelerle pekiştirilmelidir.

Art-Kem Artikülasyon Kekemelik Merkezi'nde verilen hizmetlerin ve düzenlenen eğitim programlarının hiçbiri tanı ve tedavi amaçlı değildir. Site içerisinde yer alan bilgiler ziyaretçileri bilgilendirmek amaçlı olup, verilen bilgiler hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılamaz. Merkezimizin faaliyetlerinden tamamen sağlıklı bireyler yararlanabilmektedir. Tüm hastalıklarınız, psikolojik tanı ve tedavi gerektiren sorunlar için lütfen ilgili hekim & uzmanlara danışınız.